Our Team

Mukesh Sharma

Mukesh Sharma

President and CEO
Sunita Sharma

Sunita Sharma

CMD
Anshuman Mishra

Anshuman Mishra

VP - Projects in Telecom and Defense
Sushmita Vatsh

Sushmita Vatsh

VP - Key Accounts
Karishma Shaikh

Karishma Shaikh

Director - Hr Business and Operations
Dipesh Maharana

Dipesh Maharana

GM - Projects for Telecommunications and IT Infra
Ajay Kumar Barman

Ajay Kumar Barman

Regional Project Manager - Kolkata
Rohit Priyadarshi

Rohit Priyadarshi

Key Accounts Manager - Delhi NCR
Pratiksha Pawar

Pratiksha Pawar

Circle Hr Manager - Mumbai Office
Sachin Rathod

Sachin Rathod

Security - Admin (Mumbai office)